"АДЖЕНДА Тренниг Солюшънс” ООД покрива широк спектър от обучителни решения в сферата на бизнес и меките умения като запазва фокуса си върху интерактивните методи на обучение, гарантиращимаксимална включеност на участниците и висока степен на задържане и приложимост на новопридобитите знания.

Ние рядко предлагаме изцяло готови учебни модули, защото обръщаме особено внимание на предварителното индивидуално планиране, изучаване и персонализиране, както и на последващия трансфер на знания.

AGENDA Learning Management System - това е нашият портал за он-лайн обучения, където в зависимост от нуждите и темата на обучение може да премине някои от нашите модули на електронно обучение.

Он-лайн обученията ни могат да се използват:

  • -  като част от плана за тренинг трансфер за съответния служител, вече преминал  през присъствените ни обучения, за затвърждаване на наученото и подкрепа при      неговото прилагане в практиката;
  • -  като част от методите за продължаващо обучение и blended learning;

  • Можем също да създадем и адаптираме изцяло нов он-лaйн курс, който да е част от Вашите планове за развитие на служителите Ви чрез ефективно обучение.

 

Нашите Обучения

Към лентата с инструменти