Обучения

Динамично Лидерство

(  REVIEWS )
 115ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ

Презентационни умения

4( 4 REVIEWS )
 86ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ

Управление на времето

(  REVIEWS )
 65ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ

Ефективна обратна връзка

(  REVIEWS )
 55ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ

Изграждане на екипи

(  REVIEWS )
 69ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ

Комуникационни умения

(  REVIEWS )
 105ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ
Към лентата с инструменти